top of page
Search

Giving Tzedakah on Someone Else's Behalf


Reb Yankel Katz had the custom of purchasing the honor of saying the Atah Horiasa for the Frierdiker Rebbe. In the year 5708, R’Yankel was not present, and the Rebbe decided to purchase the Atah Horaisa in his place.

In the following letter written to R’ Yankel Katz the Rebbe explained the motives that led him to that decision:

ב"ה, כ"ה תשרי תש"ח כבוד הוו"ח אי"א נו"נ מו"מ באמונה מוהר"י שי' הכהן [כ"ץ] …לויט ווי איר ווייסט, איז יעדער יאר שמחת תורה אין דער פרי פארקויפט מען לויט דעם סדר פון כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א, פסוקי אתה הראת פאר דעם מרכז לעניני חנוך. דעם יאר, אז איר זייט דא ניט געווען, בין איך לכתחילה געווען מסופק וואס צו טאן: א) צי קויפן פאר אייך א פסוק, ב) אויב יא, פאר וואס פאר א סכום, ובפרט אז איר האט ניט געשריבן וועגן דעם. דערנאך אבער, נעמענדיק אין אכט אז: א) לויט דעם אלטן רבי'נס לשון (אגרת הקדש סימן טז) לא נעלם ממני צוק העתים אשר נתדלדלה הפרנסה.. ועם כל זה לא טוב הם עושים.. אשר קפצו ידם הפתוחה מעודם עד היום הזה ליתן ביד מלאה ועין יפה. ב) הצדקה אינה רק הלואה להקב"ה... וגמולו ישלם לו בכפלים בעולם הזה. ג) יש לחוש.. כשחבריו נמנים לדבר מצוה והוא לא נמנה עמהם. ד) ווי איך האב אמאל געהערט פון כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א "אז מען דארף ניט באווייזן א וועג אויף פארקלענערן". ה) זכין לאדם שלא בפניו - איז בא מיר געבליבן, אז איך פון מיין זייט דארף רעכענען און זאגן אז אזוי ווי פאר-א-יארן קויפט איר א פסוק און פאר דעם זעלבן סכום (ח"י פעמים ח"י דולר). די פסוקי "אתה הראת" שמחת תורה אין דער פרי, וואס מ'האט געקויפט פאר די וואס זיינען דא ניט געווען, האט געזאגט כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א. בברכת כט"ס לו ולכל ב"ב שיחיו,

אג"ק ח"ב עמ' שה


Comments


bottom of page